Florazole 10% Oral Suspension

Presentatie

Een 10% suspensie van fenbendazole als orale anthelmintica voor runderen, schapen en paarden. 1 ml bevat 100 mg werkzame stof fenbendazole.

Gebruikt

Een breedspectrum anthelminticum voor de behandeling van rundvee en schapen geïnfecteerd met rijpe en onrijpe vormen van nematoden van de maagdarm- en luchtwegen.
Runderen
Voor de behandeling van vee dat besmet is met: Ostertagia spp. Cooperia spp. Trichostrongylus spp. Nematodirus spp. Nematodirus spp. Oesophagostomum spp. Haemonchus spp. Bunostomum spp. Strongyloides spp. Trichuris spp. Dictyocaulus viviparus.Florazole is meestal effectief tegen geremde larven van Ostertagia spp. en tegen Moniezia spp. van lintworm.
Schapen
Voor de behandeling van schapen die besmet zijn met benzimidazol vatbaar: Ostertagia spp. Haemonchus spp. Trichostrongylus spp. Nematodirus spp. Oesophagostomum spp. Cooperia spp. Cooperia spp. Chabertia spp. Bunostomum spp. Florazole is meestal effectief tegen Moniezia spp. van lintworm en kan nuttige maar variabele werkzaamheid hebben tegen Trichuris spp.
Paarden
Voor de behandeling en controle van volwassen en onrijpe rondwormen van het maagdarmkanaal bij paarden en andere paarden. Florazole behandelt en controleert effectief de volgende rondworminfecties: Grote strongyles (volwassenen en migrerende larvenstadia van Strongylus vulgaris; volwassenen en weefsellarvenstadia van S. edentatus). Benzimidazool-gevoelige volwassen en onrijpe kleine strongyles (Cyathostomes). Florazol is ook effectief voor de behandeling en bestrijding van encysted mucosale 3de en 4de fase kleine strongyle larven en is ook effectief tegen encysted geremde 3de fase kleine strongyle larven in de mucosa. Volwassen en onrijpe Oxyuris spp., Strongyloides spp. en Parascaris equorum. Florazole heeft ook een ovicidaal effect op nematodeneieren.

Dosering en toediening

Voor gebruik de verpakking schudden. Alleen voor orale toediening. Voor of na de behandeling is geen dieetcontrole vereist. Om een correcte dosering te garanderen, moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald; de nauwkeurigheid van het doseersysteem moet worden gecontroleerd.
Runderen en paarden: Dien mondeling 1 ml van het product per 13 kg lichaamsgewicht toe. (= 7,5 mg fenbendazool/kg lichaamsgewicht)
Boven 400 kg is 3,75 ml extra nodig voor elke extra 50 kg lichaamsgewicht.
Schapen: Toedienen van 0,5 ml per 10 kg lichaamsgewicht (= 5 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht). Boven 80 kg is een extra 0,5 ml nodig voor elke extra 10 kg lichaamsgewicht. Het product kan het beste worden toegediend aan runderen met de Florazole 20 ml Automatic Drencher en aan schapen met de 5 ml Sheep Drencher, maar er kunnen ook andere standaard doseerpistolen of drijfmiddelen worden gebruikt. Voor toediening aan paarden, meng het product grondig met graan of krachtvoer en geef de volledige dosering als één toediening. De behandeling moet worden herhaald wanneer er een natuurlijke herinfectie van dieren met parasitaire wormen optreedt.
Paarden: Aanbevolen doseringsprogramma. Alle paarden dienen routinematig ontwormd te worden met de enkelvoudige dosis om de 6-8 weken. De behandeling van ingehouden en ingehouden slijmvlieglarven dient in de herfst (idealiter eind oktober/november) en opnieuw in de lente (idealiter in februari) te worden uitgevoerd. Echter, voor paarden die niet in conditie zijn of paarden met een onbekende wormgeschiedenis hebben gekocht, kan de behandeling op elk moment van het jaar worden gegeven.
Vijfdaagse cursus
Voor de behandeling en bestrijding van migrerende en uitgiftelarven van grote strongyles, encysteerdef slijmvlieglarven van het 3e en 4e stadium, kleine strongyle larven van het 3e encysteerde 3e stadium en gaf geremde 3e stadium kleine strongyle larven in het slijmvlies dagelijks 5 ml van het product per 64 kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen (= 7,5 mg fenbendazool/kg lichaamsgewicht dagelijks gedurende 5 dagen).
Behandeling met één dosis
Voor de behandeling en controle van encysted mucosale stadia van kleine strongyles toedienen 3 ml van het product per 10 kg lichaamsgewicht (= 30 mg fenbendazool / kg lichaamsgewicht). Voor de behandeling en controle van migrerende en weefselstadia van grote strongyles dient u 6 ml van het product per 10 kg lichaamsgewicht (= 60 mg fenbendazool / kg lichaamsgewicht) toe te dienen. Voor de behandeling van diarree veroorzaakt door Strongyloides westeri in twee tot drie weken oude zuigende veulens toedienen 5 ml van het product per 10 kg lichaamsgewicht (= 50 mg fenbendazool / kg lichaamsgewicht). Niet mengen met andere producten.

Contra-indicaties, waarschuwingen, etc

Niet gebruiken bij paarden en andere paardachtigen bestemd voor menselijke consumptie. Fenbendazool als gemedicineerd vloeibaar voeder mag niet worden gebruikt bij de behandeling van klinische plagen bij runderen en schapen. Bij toediening van Florazole 10% suspensie in brijvoer in gesplitste dosering is suspensie mogelijk niet effectief tegen Strongyloïden en Trichuris spp. bij runderen en Strongyloïden, Dictyocaulus en Bunostomum spp. bij schapen. De volgende praktijken moeten worden vermeden, omdat ze het risico van resistentieontwikkeling verhogen en uiteindelijk kunnen leiden tot een inefficiënte therapie:
– Te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica uit dezelfde klasse, gedurende een langere periode.
– Te lage dosering, wat te wijten kan zijn aan een onderschatting van het lichaamsgewicht, verkeerde toediening van het product of het ontbreken van kalibratie van het doseersysteem (indien aanwezig).
Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten verder worden onderzocht met behulp van geschikte tests (bv. fecale eitellingreductietest). Wanneer de resultaten van de test(s) sterk wijzen op resistentie tegen een bepaalde anthelminticum, moet een anthelminticum worden gebruikt dat tot een andere farmacologische klasse behoort en een andere werkingswijze heeft. Resistentie tegen benzimidazolen (waaronder fenbendazool) is gemeld bij teladorsagia, hemonchus, cooperia en trichostrongylus bij kleine herkauwers in een aantal landen, waaronder de EU. Daarom moet het gebruik van dit product worden gebaseerd op plaatselijke (regionale, agrarische) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van nematoden en aanbevelingen voor het beperken van verdere selectie op resistentie tegen anthelmintica.
Resistentie tegen fenbendazool is gemeld bij cyathostomen bij paarden. Daarom moet het gebruik van dit product gebaseerd zijn op lokale (regionale, agrarische) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van nematoden en aanbevelingen over hoe verdere selectie voor resistentie tegen anthelmintica kan worden beperkt.
Wanneer dit product in brijvoer wordt verwerkt, meet na grondig schudden van de suspensie het vereiste volume van de suspensie en voeg het toe aan ongeveer 10% van het brijvoer. Meng dit materiaal grondig door elkaar en voeg vervolgens de resterende brijvoer toe en meng opnieuw tot een homogene dispersie. Meng het gemedicineerde voer grondig voor toediening, bijvoorbeeld door de trommel of het vat te rollen. Beoordeel het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk voordat u de dosering berekent. Intensief gebruik of misbruik van anthelmintica kan leiden tot resistentie. Om dit risico te verminderen, moeten de doseringsprogramma’s met uw dierenarts worden besproken. Fenbendazool behoort tot de benzimidazolklasse (1 BZ) van de anthelmintica. Niet mengen met andere producten.
Onttrekkingsperiodes
Dieren mogen tijdens de behandeling niet voor menselijke consumptie worden geslacht. Runderen mogen pas na 12 dagen na de laatste behandeling voor menselijke consumptie worden geslacht. Schapen mogen pas 15 dagen na de laatste behandeling voor menselijke consumptie worden geslacht. Melk voor menselijke consumptie mag tijdens de behandeling niet worden gebruikt. Melk voor menselijke consumptie mag pas 5 dagen na de laatste behandeling van koeien worden afgenomen. Melk voor menselijke consumptie mag pas zeven dagen na de laatste behandeling bij schapen worden afgenomen. Niet gebruiken bij paarden die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Behandelde paarden mogen nooit voor menselijke consumptie worden geslacht. Het paard moet overeenkomstig de nationale wetgeving inzake het paardenpaspoort zijn aangegeven als zijnde niet bestemd voor menselijke consumptie.
Waarschuwingen voor de bediener
Direct contact met de huid moet tot een minimum worden beperkt. Draag geschikte beschermende kleding, inclusief ondoordringbare rubberen handschoenen. Handen wassen na gebruik. Alleen voor behandeling van dieren. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Farmaceutische voorzorgsmaatregelen
Niet boven 25°C bewaren. Beschermen tegen vorst. Niet invriezen. Voor gebruik de verpakking schudden. Bewaar de verpakking in een buitenverpakking. Waarschuwingen voor afvalverwijdering: Gooi ongebruikte producten en lege containers weg in overeenstemming met de richtlijnen van uw lokale overheid en afvalverwerkingsinstantie. GEVAARLIJK voor het waterleven. Verontreinig geen vijvers, waterwegen of sloten met het product of de gebruikte container.

Verpakkingshoeveelheden

1, 2, 5 en 10 liter containers.

Naar geneesmiddelen

Neem contact met ons op.